BroodWarStories

I 1998 kom det ut et spill som forandret en liten bit av verden. På folkemunne gjaldt det å spille dataspill ganske lenge som en asosial aktivitet. Utover 90-tallet kunne man stadig høre hvor avstumpet man ble av spill, og at enden på sivilisasjonen som vi kjenner den var nær. Dette var likevel også tiden hvor det begynte å bli mulig å spille sammen med andre. Spill-cafeer, LAN-parties, og et spirende Internett gjorde det snart mulig å konkurrere online. StarCraft kom ut, akkurat i denne brytningstiden. En nydelig grafikk, kombinert med et godt brukergrensesnitt, samt muligheten for både å «linke» (spille over lokale nett) og å spille spillet over Internett på serverne til produsenten, gjorde spillet til en hit.

I spillet kan man velge mellom å spille tre forskjellige raser: Terranere, Prothos, og Zerg. Disse er godt balansert i forhold til hverandre, men med forskjellige styrker og svakheter. Dette gjør StarCraft, med tilleggspakken BroodWar, til et spesielt E-sports-duglig spill. I Syd-Korea nyter spillet noe man med letthet kan kalle en ekstrem anseelse.

Her er en reportasje på Koreanernes forhold til spillet:

Det har i de siste oppstått to tv kanaler i Korea, som utelukkende dekker e-sport arrangementer. De viser for det første disse kampene i StarCraft BroodWar, som finner sted i ligaene som er blitt stiftet av kanalene selv. Drømmen til mange av disse idrettsutøverne var å delta i World Cyber Games, verdensmesterskapet. Der har også oppstått mange nasjonal-lag som deltar på internasjonale stevner. Den største turneringen i verden finner også sted i Korea, en gang i måneden. Å vinne i denne Globale StarCraft-Ligaen blir ansett som den høyeste æren. Samtidig er pengepremiene her også størst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>