En Fatvah på hasardspill

hagiasophia

De fleste religionene har et noe anspent forhold til det å drive med hasard og lykkespill. Som unntak kan man nevne daoisme, men overraskende nok kan også islam bli telt med. Denne religionen som vanligvis ikke er et fyrtårn for forståelse, frihet og toleranse, og vel egentlig kan sies å ha sovet under forelesningen om personlig frihet, har likevel et avslappet forhold til lykkespill hvis visse fordringer er møtt.

Koranen er egentlig ganske tydelig. Den sier at den som tror, ikke skal nyte alkohol, ikke skal de heller drive med hasard, eller slå mynt for å ta avgjørelser. Disse er alle resultater av Satans håndtverk. Du skal unngå alt slikt for at det skal gå deg godt i livet, og for å huske Allah. Dette begrunnes også med at du ikke skal lure penger fra andre folk, med renter og fusk, men at du skal være åpen og ærlig om hvordan du driver handel. En morsom motsigelse kommer inn i fortellingene om Abu Bakher som faktisk setter penger på at Romerne vil Fordrives av perserne i løpet av tre år, hvorpå Muhammed ber ham om å høyne tiden til ni år.

Bortsett fra dette – så anses det likevel ikke som hasard hvis du som spiller er en aktiv deltaker i spillet. Det er i orden å drive sport, og å motta premier hvis man vinner. Den strengeste tolkningen av denne regelen er at ingen risiko som baserer seg på fremtidige hendelser er tillat å påvirke eiendomsforhold. Det vil si at forsikringer ikke kommer på tale.

Men der er selvfølgelig unntak til denne reglen: Premier til den beste i noe er tillatt, hvis kun den ene sier han betaler, hvis noe skjer, mens den andre ikke må sette penger imot. Det er også lov å setter penger på det som ses som viktige egenskaper: alt som har å gjøre med hester, kameler, spydkast, skyting, løping og juss, og generelt ting som er viktige for å føre krig. Sharia anbefaler at en ikke driver med hasard, siden det medfører både konkurs, vold, tyveri, underslag, og selvmord.

Likevel så vil man med Koranen i hånden kunne argumentere for det å kunne sette penger på en del spill, og også for at online-poker er noe som er helt i orden. Der måler du nemlig din egen styrke og får premier for din suksess.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>