Half-lifeCounterstrike

Det originale spillet; Half-life, har i de senere årene havnet i glemmeboka, men det fortjener å nevnes fordi det ble utgangspunktet til en meget stor verdenssuksess. Counterstrike ble spilt av alle guttene i nabolaget da jeg vokste opp. Det var tiden før raskt Internett, så vi la tp-kabler gjennom hagene, og min nabo hadde den sentrale ruteren på loftet. For det første hadde vi slik gratis telefon, og “team speak”, men også 12 mann som brukte mye tid på å spille blant annet Counterstrike, i sin første spede begynnelse. Den var kjent som Half-Life modifikasjon 1.06. Half-Life hadde en meget åpen programmering som gjorde det mulig for menigmann å lage både egne baner, uniformer, og å lage egne regler for hvordan man beveget seg i rommene som man lagde. Følgen ble et enormt fengende spill hvor lag med maskerte terrorister, kolliderte med maskerte spesialpolitimenn. Det ble en virtuell SIBO analogi som vant enorm beundring hos mine jevnaldrende. Populariteten hadde også lang levetid og det kan nevnes at spillet var fast gren i de første internasjonale eSportsmesterskapene frem til 2010, hele ti år, noe som er en bragd som kun er unnet de færreste spill.

I løpet av disse ti årene var det aldri færre enn 50 000 og opp til 200 000 spillere online på samme tid, og var slik det mest elskede skytespillet. I proffligaene så verserte lenge premier på flere hundre tusen kroner. Under høytiden til spillet, rundt 2006/07 så lå premiene på til sammen på 1 000 000 USD, noe som gjorde at mange kunne begynne å spille på fulltid. Intel Summer Championships ga den til nå største enkeltutbetalingen i 2007, da hovedpremien til seierherren var på 185 000 USD.

Comments are closed.